Foto van de dag
FBC73A86-841A-4174-B707-068FC01F613E.JPG
Agenda
  • No Events

Inleiding

Beelden Eelse Bies, juni 2015

Galerie De Opkamer is een initiatief van cultuurbemiddelaar Eelse Bies .

De voorkamer van zijn huis is ingericht als galerie, terwijl de tuin ingericht is met beelden van zijn hand en van anderen.
Het doel is om elke eerste zondag van de maand tussen 12.00 en 17.00 uur diverse kunstenaars uit de Hoeksche Waard en overige regio’s in de gelegenheid te stellen hun werk te exposeren. De galerie is na telefonisch overleg ook op andere momenten te bezoeken.

Gedicht van de maand maart 2020

 

 

 

 

 

OVER WIND IN DE WAARD

met donderend geraas
dendert de storm door de polder
beukt tegen basaltblokken
test treiterend de dijken
geenszins van plan om te bezwijken
onder het extreme geweld van wassend water

een zacht briesje waait
wuft wuivend over waterige weiden
wulpse vogels fladderen frivool rond
vrolijk kwetterend op zoek naar
nest-veilige broedplaatsen

“ik heb niks met proza”
pruttelt de bokkige boer
en boert luidruchtig

zijn vrouw geeft hem de wind van voren

Wim de Kievit©